Διοικητικό συμβούλιο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με αρ. 1 της 11/3/2017


Στις 12/3/2017, στην Αθήνα συνήλθαν σε συνεδρίαση τα νεοεκλεγέντα κατά τις αρχαιρεσίες της 11.3.2017 μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο του  Επιστημονικού Σωματείου με την επωνυμία  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΒΟΤΟΥΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΞIΝΗΣ ΣΤΗΝ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛ.Ε.Μ.Ε.ΒΟ.ΤΟΞ.ΩΡΛ», που εδρεύει στην Κόρινθο του Δήμου Κορινθίων Ν. Κορινθίας, επί της οδού Δαμασκηνού 46.


Με μέριμνα της πλειοψηφησάσης συμβούλου, Χρυσάνθης Καραπάντζου, και απόφαση όλων των μελών, σύμφωνα με το καταστατικό (άρθρο 8), εξελέγησαν η Πρόεδρος και το ΔΣ της Εταιρείας.


Κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας αποφασίσθηκε παμψηφεί να ανατεθούν τα καθήκοντα της Προέδρου του Δ.Σ. στην Χρυσάνθη Καραπάντζου του Ηλία, η οποία θα εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις σχέσεις του κι ενώπιον πάσης Αρχής, Δικαστηρίου ή άλλων φορέων, στα υπόλοιπα δε μέλη ανατίθενται τα εξής:

1.- Δρ Καραπάντζου Χρυσάνθη του Ηλία                          ΠΡΟΕΔΡΟΣ,

Δράμα

Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου  Gaetingen, Γερμανία 

 

 

 

  

2.- Μουσσούρος Νικόλαος του Aτωνίου,                 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ,

Άργος

Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος


 

3.- Γκόλας Ευάγγελος του Μιχαήλ,

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ,

Ιωάννινα

Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος

 

4.- Δρ Γκέλης  Δημήτριος του Νικολάου,

ΤΑΜΙΑΣ,

Κόρινθος  

Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών                              

 

5.- Δρ Κυρμιζάκης Διονύσιος του Ευαγγέλου,

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΜΕΛΟΣ,

Ηράκλειον, Κρήτη

Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ηρακλείου, Κρήτης


 

 

Η θητεία των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 6ετής και λήγει τον Δεκέμβριο του έτους 2022, κατά το άρθρο 8 του καταστατικού.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

του υπ’αριθμ. 1/11.3.2017 πρακτικού συνεδριάσεως Διοικητικού Συμβουλίου, εκ του βιβλίου πρακτικών Δ.Σ. του σωματείου με την επωνυμία  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΒΟΤΟΥΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΞIΝΗΣ ΣΤΗΝ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ».

Κόρινθος, 12 Μαρτίου 2017

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                   Ο Γραμματέας

              
Χρυσάνθη Καραπάντζου                                                             Ευάγγελος Γκόλας     


Σημείωση: Το παρόν επιστημονικό άρθρο γράφτηκε για λόγους ενημέρωσης των ιατρών και των λοιπών επιστημόνων υγείας και δεν αποτελεί  μέσο διάγνωσης ή αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών, ούτε αποτελεί ιατρική συμβουλή για ασθενείς, από τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς του άρθρου.

Την ευθύνη της διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των ασθενειών τις έχει μόνον ο θεράπων ιατρός του κάθε ασθενούς, αφού πρώτα κάνει προσεκτικά ακριβή διάγνωση.

Γιαυτό συνιστάται η αποφυγή της αυθαίρετης εφαρμογής ιατρικών πληροφοριών από μη ιατρούς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα, αλλά μπορεί να χορηγούνται συμπληρωματικά, χωρίς να παραιτούνται οι ασθενείς από  τις αποδεκτές υπό της ιατρικής επιστήμης θεραπείες ή θεραπευτικές τεχνικές και μεθόδους, που γίνονται, όταν χρειάζονται, υπό ιατρική καθοδήγηση,  παρακολούθηση και ευθύνη. Οι παρατιθέμενες διαφημίσεις εξυπηρετούν της δαπάνες συντήρησης της παρούσας ιστοσελίδας